Luisterend Dienen

India
Op zoek naar meer informatie bij de projecten? Neem contact op met Luisterend Dienen, tel. 030-880 13 35, e-mail: info@luisterenddienen.nl

CARDS / Onderwijs voor Dalitkinderen
OnderwijsL 009271 € 10.000
India heeft ongeveer 1 miljard inwoners, waarvan het grootste deel hindoe is. Bij het hindoeïsme worden mensen ingedeeld in een rangorde van ongelijke sociale groepen (kasten), het zogenaamde kastenstelsel. Onderaan dit systeem, of beter gezegd buiten dit systeem, vallen de Dalits. Officieel maakt de Indiase wetgeving geen onderscheid meer in kaste, maar in de praktijk is dit systeem nog springlevend. Dalits worden stelselmatig gediscrimineerd en achtergesteld. Ze leven meestal in extreme armoede. Dalitkinderen kunnen niet of nauwelijks naar school, omdat ze moeten bijdragen aan het gezinsinkomen. De christelijke organisatie CARDS wil deze spiraal van uitsluiting en armoede doorbreken en richt zich daarom op beter onderwijs voor Dalitkinderen. Ze zorgen ervoor dat deze kinderen gewoon naar school kunnen. Via de Bala Bata-scholen van Cards krijgen de kinderen extra huiswerkbegeleiding, voorlichting over hygiëne en zijn ze samen creatief bezig. Door dit werk halen de kinderen betere resultaten op school en wordt er een basis gelegd voor de toekomst!
CARDS besteedt ook aandacht aan de gezinssituatie van de kinderen. Hun ouders worden geholpen om andere inkomstenbronnen te vinden, bijvoorbeeld door moestuinen aan te leggen, waarop ze eigen voedsel verbouwen. Hierdoor kunnen de kinderen gewoon naar school en hoeven ze niet meer te werken!

MAEGA Trust / Onderwijs voor werkende meisjes
OnderwijsL 009274 € 5.000
Maega Trust geeft werkende Dalitkinderen in steengroeven onderwijs. Hun moeders leren een eigen inkomen te verwerven zodat zij op den duur het onderwijs zelf kunnen betalen.

Presbyteriaanse Kerk India / Ontwikkelingsprogramma voor vrouwen in Manipur
Landbouw en gemeenschapsontwikkelingL 009389 € 7.500
De Presbyteriaanse Kerk in India geeft cursussen aan de armste vrouwen in Manipur zodat zij een ambacht leren waarmee zij in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Vrouwencentrum Priscilla / Beroepstrainingen voor vrouwen met hiv/aids
OnderwijsL 009394 € 7.500
Het Priscillacentrum ondersteunt vrouwen die verstoten zijn en verslaafd zijn, in de prostitutie werken of aids hebben. Ze leren een vak en krijgen Bijbelonderwijs.

NCCI-CSA / Bestrijding hiv/aids en verbetering zorg door Indiase kerken
GezondheidszorgL 017156 € 5.000
De Christian Service Agency (CSA) ondersteunt kerken om hiv/aids bespreekbaar te maken, mee te werken aan gedragsverandering en zorg te bieden aan patiënten.


Terug naar overzicht Azië
 
Home > Projecten > Azië
Doneer online
15cent campagne
Noodhulp


www.pkn.nl www.pkn.nl ANBI logo CBF keurmerk